Numer konta na które można wpłacić należność:

Nazwa: Prywatna Praktyka Położnicza Jeannette Kalyta

Numer konta: 1910 2011 6900 0082 0200 836460

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko oraz termin kursu

Cena za kurs wynosi: 1000 zł

”Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od zapisu na kurs.

 

Layout

Color Skin